Nasze zaangażowanie

Wartości, które wyznajemy przekładają się na praktyczne rozwiązania i działania, realizowane w naszej firmie.
Jesteśmy docenionymi praktykami, realizujemy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, a nasze doświadczenie
doceniają firmy i organizacje na całym świecie.

Pracownicy
Nasze zespoły są zróżnicowane, bo wiemy, że siła tkwi w różnorodności. Pracują z nami osoby niepełnosprawne,
w wieku przedemerytalnym, obcokrajowcy, kobiety i mężczyźni, osoby w procesach resocjalizacji. Uważamy,
że odpowiedzialność za rynek pracy to miejsca pracy i szanse dla wszystkich bez względu na płeć, wiek, stopień
sprawności, wyznanie i przekonania.

Środowisko
Eko-standardy w pracach budowlanych i remontowych to przede wszystkim dyrektywy i normy związane z ochroną
środowiska, ale działalność mająca co najmniej neutralny wpływ na środowiska nie jest tylko trendem.
W naszych inwestycjach staramy się dobierać materiały proekologiczne, bezpieczne dla środowiska, ale dające
oczekiwaną jakość. Na naszym rynku dostępne są np. farby, które są bezpieczne dla zdrowia i środowiska,
a jednocześnie dają pożądane walory estetyczne i gwarantują wysoką jakość prac.

Społeczeństwo
Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, wpierając je w działaniach statutowych.
Pomagamy osobom niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie, wspieramy domy dziecka, szkoły, pomagamy w realizacji
projektów edukacyjnych.  W ramach współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku – Oliwie wdrażamy
projekt aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej, udostępniając szkole wykwalifikowaną  kadrę i warsztaty
pracy.  
Kadra zarządzająca i pracownicy zaangażowani są w społeczny projekt edukacyjny, którego celem jest wspieranie
dzieci żyjących w slumsach w Indiach Południowych oraz tworzenie środowiska symbiozy biznesu i ngo’s.
Wszystkie działania społeczne spółki oparte są o wolontariat pracowniczy.

Rynek
Odpowiedzialność wobec kontrahentów to jedna z zasad współpracy. Pracujemy w oparciu o kodeks etyczny, który
jest naszym drogowskazem w procesie generowania zysków w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem dla
Partnerów, Kontrahentów i Pracowników.

2012 ©

Projekt i wykonanie strony internetowej: www.2D.net.pl