Wartości

 • W dążeniu do uzyskania pozycji lidera, prowadzimy swoją działalność w sposób odpowiedzialny, co stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej.
 • Nasze usługi  oparte są o kodeks etyczny i jasne zasady współpracy, z poszanowaniem naszych Pracowników, Klientów i całego otoczenia około biznesowego.
 • W relacjach z Kontrahentami wyznajemy zasadę transparentności i poszanowania.
 • Cenimy sobie współpracę opartą o uczciwość, szczerość i etykę w biznesie.
 • Stwarzamy warunki do dobrych, komfortowych relacji w środowisku pracy
 • Odnosimy się z szacunkiem do naszych Kontrahentów i tego samego oczekujemy w zamian
 • Rozumiemy problemy naszych Kontrahentów  i staramy się wspólnie je rozwiązywać
 • Zobowiązania regulujemy terminowo i terminowości oczekujemy od innych
 • Tworzymy dobre warunki dla naszych pracowników, aby czuli się bezpieczne, mogli się rozwijać, swobodnie wypowiadać i aktywnie włączać w działania firmy
 • Dostrzegamy otoczenie zewnętrzne, realizujemy wewnętrzną politykę CSR, angażujemy się w projekty społeczne.
 • Rzetelnie i szybko udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania
 • Przestrzegamy standardów BHP oraz  innych wymagań na wszystkich placach budów Grupa PK2,
 • Nasi pracownicy maja możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych i udziału w szkoleniach
 • W procesach rekrutacji dajemy szansę wszystkim grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub zawodowym

Dbamy o to, by nasi  dostawcy, podwykonawcy, przedstawiciele i partnerzy wspólnych przedsięwzięć również stosowali się do naszych wartości.

2012 ©

Projekt i wykonanie strony internetowej: www.2D.net.pl